0 Items
Izberi stran

Kakšen vpliv ima BREXIT na pravice intelektualne lastnine[1] -Na obstoječe ga niti nima, na prehodne in nove pa je treba že biti pozoren.

  1. Znamke

Brexit učinkuje predvsem na znamke, ki so jih njihovi imetniki zaščitili neposredno pri organizaciji EUIPO (evropski urad za intelektualno lastnino) in na mednarodne znamke, zaščitene po madridskem sistemu pri organizaciji WIPO (svetovna organizacija za intelektualno lastnino), katerih imetniki so v mednarodni prijavi označili tudi EU.

  1. 1. Znamke, ki so registrirane do 1.1.2021 (do konca prehodnega obdobja)

Britanski urad za intelektualno lastnino (IPO) je s 1.1.2021 ustanovil primerljivo britansko znamko, za vsako že registrirano znamko EU. Pravice takšnih znamk so zapisane v registru njihovih znamk, dodeljen jim je bil isti pravni status, kot da bi jih imetniki registrirali pod britanskim pravom. Vsaka na tak način novo ustvarjena znamka obdrži isti datum vložitve prijave, kot je pri znamki EU na kateri je bazirana, obdrži pa se tudi datum prednostne pravice. Te znamke so polno neodvisne znamke, registrirane na območju Velike Britanije, in so lahko izpodbijane, licencirane, pa tudi obnovljene, ločeno od prvotne znamke EU.

Imetniki znamk EU, registriranih pred koncem prehodnega obdobja, so avtomatično pridobili takšno znamko, brez dodatnih stroškov. Prav tako pa IPO ni bilo potrebno obveščati o podatkih v zvezi s konkretno znamko EU, saj je bil prenos podatkov avtomatičen. Po uspešni registraciji znamke do 1.1.2021, bo za njeno obnovo potrebno poravnati posebno pristojbino, ločeno od pristojbine za znamko EU. Pristojbini za podaljšanje veljavnosti bo torej potrebno poravnati vsakemu uradu posebej, eno evropskemu, drugo pa britanskemu.

  • Opt – out

Če se imetniki takšnih znamk po 1.1.2021 odločijo, da ne želijo pridobiti nove pravice (opt-out), je potrebno o tem obvestiti IPO in v tem primeru njihova znamka ne bo registrirana na območju Velike Britanije. To pride predvsem v poštev v primerih, ko konkretnega imetnika poslovanje v Veliki Britaniji ne zanima, vendar pa v takšnih primerih potrebno poravnati ustrezno pristojbino. Če IPO ugotovi, da je bila pravica do odstopa izvršena v okoliščinah, ko to ni bilo dovoljeno, se lahko primerljiva znamka Združenega kraljestva ponovno vzpostavi, če je bila enakovredna ali primerljiva znamka Združenega kraljestva odstranjena iz registra.

1.2. Znamke, ki so do 1.1.2021 prijavljene, a še ne registrirane

V primeru znamk EU, za katere je vložena prijava, postopek registracije pa do 1.1.2021 še ni bil dokončen,  veljajo drugačna pravila. Na podlagi takšne prijave namreč ne bo ustvarjena tudi nova prijava za britansko znamko. Če ima prijavitelj znamke EU s 1.1.2021 torej znamko, ki je še v postopku registracije in želi ohraniti zgodnji datum vložitve prijave (isti, kot velja za vložitev prijave za znamko EU), ima na voljo 9 mesecev (do 30.09.2021), da poskrbi še za registracijo britanske znamke. Prijava za pridobitev britanske znamke pa se mora nanašati na isto znamko. V tem primeru je potrebno poravnati tudi standardne prijavne pristojbine, ki jih določa britanski urad. Za takšne primere velja, da se lahko vloži ena prijava – za znamko EU in britansko znamko

2. Modeli

2.1. Modeli, registrirani do 1.1.2021

Za že zaščitene evropske modele (pred 1.1.2021), se ustvarijo primerljive pravice po pravu Združenega kraljestva, ki so zapisane v britanskem registru, brez ponovnega preverjanja.

2.2. Modeli, ki so do 1.1.2021 prijavljeni, a še ne registrirani

V kolikor ima imetnik vloženo prijavo za evropski model (po pravu EU), in pravica do 1.1.2021 še ni bila registrirana, se lahko ista prijava vloži tudi za registracijo istega modela v Združenem kraljestvu, če bo vložena v roku 9 mesecev, tj. do 30.09.2021.

2.3. Neregistrirani modeli

Imetnik pravice v zvezi z neregistriranim modelom Skupnosti, ki je nastala pred koncem prehodnega obdobja, za ta neregistrirani model Skupnosti postane ipso iure lastnik izvršljive pravice intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva, ki zagotavlja enako raven varstva, kot je tista na podlagi prava EU.[2]


3. Patenti

Evropska patentna organizacija ni organ EU, zato Brexit ne vpliva na evropske patente, pridobljene na podlagi Evropske patentne konvencije. Podjetja iz Združenega kraljestva lahko še naprej zaprosijo za patentno zaščito pri Evropskem patentnem uradu, ki bo vključeval tudi Združeno kraljestvo. To ne vpliva tudi na obstoječe evropske patente, ki zajemajo Združeno kraljestvo.

  1. Naslov za vročanje

Lastnik pravic intelektualne lastnine (znamke, model, žlahtniteljska pravica), ki so bile registrirane ali podeljene pred koncem prehodnega obdobja, postane brez ponovnega preverjanja imetnik primerljive registrirane in izvršljive pravice intelektualne lastnine v Združenem kraljestvu na podlagi prava Združenega kraljestva. Imetnikom teh pravic intelektualne lastnine tri leta po koncu prehodnega obdobja ni treba imeti naslova za pošiljanje pošte v Združenem kraljestvu, s 1.1.2024 pa bo tudi za že obstoječe pravice (v primeru novih postopkov v z zvezi s temi pravicami) potreben naslov za vročanje v Združenem kraljestvu, na Gibraltarju ali Kanalskih otokih.[3]

Za vse nove prijave patentov, blagovnih znamk ali modelov na IPO v Združenem kraljestvu bo potrebno imeti naslov za vročanje v Združenem kraljestvu, na Gibraltarju ali Kanalskih otokih.

Za vse postopke prijave pravic intelektualne lastnine, ki so se začeli pred 1.1.2021 in so še vedno v postopku, ne bo potrebna sprememba naslova za vročanje Veliki Britaniji, na Gibraltarju ali na Kanalskih otokih. To pa ne velja za pravice v postopku, ki se bodo znašle v postopku izpodbijanja (challenged). Za takšne primere bo potrebno določiti naslov za vročanje v Združenem kraljestvu, na Gibraltarju ali na Kanalskih otokih.[4]

Vloge za prijave se lahko vložijo v elektronski obliki.[5]

  1. Zastopanje

Če je pred koncem prehodnega obdobja oseba, ki je pooblaščena za zastopanje fizične ali pravne osebe pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino v skladu s pravom Unije, zastopala stranko v postopku pred tem uradom, lahko ta zastopnik to stranko v tem postopku zastopa še naprej. Ta pravica velja za vse stopnje postopka pred tem uradom.

Zastopniki iz Združenega kraljestva so s 1.1.2021 izgubili pravico do zastopanja pred IPO EU, razen za postopke, ki so še v teku. Enako velja za zastopnike iz EU, ki bodo s 1.1.2021 za vse nove postopke izgubili pravico do zastopanja pred britanskim uradom za intelektualno lastnino.[6]


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN

[2] Uredbe (ES) št. 6/2002

[3] https://www.lawsociety.org.uk/topics/brexit/end-of-transition-period-guidance-intellectual-property

[4] https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021

[5] https://www.gov.uk/government/publications/protecting-your-uk-intellectual-property-abroad/protecting-your-trade-mark-abroad

[6] https://www.lawsociety.org.uk/topics/brexit/end-of-transition-period-guidance-trade-in-legal-services