0 Items
Izberi stran

Glede na Oxford English Dictionary je INOVIRANJE:

-The action of innovating; the introduction of novelties; the alteration of what is established by the introduction of new elements or forms; or, in terms of commerce,

-The action of introducing a new product into the market; a product newly brought onto the market.

TOREJ! Vidimo, da obe definiciji vsebujeta elementa originalnosti in stvaritve, kar pa posledično implicira tudi nekega avtorja. Zakaj je to omenjeno? Zato, da se poudari, da inoviranje ni spontan proces, ampak zahteva ZELO aktiven input inovatorjev – njihovo delo je tisto, zaradi česar inovativni produkti oz. storitve nastanejo.

Kako pa se prednosti inovativnih procesov, produktov in storitev kažejo v poslu?

V preteklih pisanjih smo večkrat omenjali, kakšen vpliv imajo inovacijski procesi na uspešnost podjetij in ugotovili smo, da precejšen. Na kratko lahko povzamemo, da inovativna podjetja na trgu iz vseh vidikov uspešnejša. Nathan Rosenberg, profesor Ekonomije na Stanfordu je v svojem članku z naslovom »Innovation and Economic Growth« navedel, da obstajata samo dva načina povečevanja outputa podjetij:

  1. Povečamo input,
  2. (če smo »pametni«) Poiščemo nove načine povečevanja ouputa pri istem inputu.

Kakšna pa je v vsem tem vloga intelektualne lastnine (IP)?

Lahko bi rekli, da dvojna – odvisno od perspektive.

Intelektualna lastnina po eni strani zagotavlja nagrado tistim, ki vlagajo v inovacije. Kot je rekel Abraham Lincoln, patentni sistem je prilil olja na ogenj zamisli genija. Podjetjem in posameznikom zaščita intelektualne lastnine omogoča razpravo o potencialnih predmetih varstva intelektualne lastnine in zaščito naložb v raziskave in razvoj. Dober primer služi farmacevtska industrija, kjer razvoj in raziskave terjajo veliko denarja in časa. Brez zaščite patentov bi farmacevtska podjetja bistveno manj investirala v razvoj in raziskave, saj bi konkurenca zlahka ustvarila generično obliko zdravila, kar bi bistveno znižalo ceno zdravila, v katerega je bilo vloženo ogromno truda in denarja. Investiranje v razvoj in raziskave bi se zmanjšalo, posledično bi bilo manj inovacij, hkrati pa bi se upočasnila ekonomska rast.

Nasprotniki intelektualne lastnine pa kritizirajo trditev, da pravice intelektualne lastnine podpirajo inovacije. Inovator, ki mu je bil dodeljen patent, postane monopolist. Ima nadzor nad vsako nadaljnjo uporabo inovacije, hkrati pa finančna vzpodbuda vodi v stagnacijo in zmanjšanje prihodnjih inovacij. Kritiki priznavajo, da je razvoj inovacije znaten finančni zalogaj, reprodukcija že razvitega izdelka pa je običajno poceni. Ker ceno produkta na prostem trgu določajo mejni stroški, kar pomeni cena zadnje kopije razvitega izdelka, bi se na prostem trgu le stežka pokrila investicija v razvoj izdelka. Kritiki trdijo, da bi prosti trg povzročil, da se določene ideje ne bi razvile, vendar bi razvitih idej bilo še vedno bistveno več, kot jih je pod monopolom zaščite intelektualne lastnine. Kritiki prav tako zatrjujejo, da je preveč novo izdanih patentov, ki niso niti novi niti inovativni. Zmanjšanje kakovosti patentov ima negativen vpliv na inovacije in posledično na ekonomsko rast, saj vedno več posameznikov in podjetij išče tako imenovane  »blocking patents«, ki s pravočasno zaščito preprečujejo subjektom na trgu, da bi proizvajali določene izdelke. Najpogosteje se to zgodi za zaščito že obstoječih izdelkov ali tehnologij. Mnogokrat so podeljeni patenti, ki so že v javni domeni. Takšni patenti zavirajo razvoj, saj podjetjem preprečujejo uporabo tehnologije, ki bi ji morala biti na voljo.

Inovativnost je torej ena izmed ključnih gonilnih sila gospodarske rasti. Bistveno vprašanje je, kako dodatno vzpodbuditi inovacije. Potegnemo lahko zaključek, da bi inovacije brez pravic intelektualne lastnine trpele. Pravice intelektualne lastnine zagotavljajo vzpodbudo inovatorjem in omogočajo, da uživajo v sadovih svojega dela. Redko kdo bi posvetil več let svojega življenja razvoju zamisli, ki bi jo lahko nekdo preprosto ukradel, ko bi zamisel dosegla polni potencial. Brez zaščite bi bilo manj investicij raziskav in razvoja, ter posledično manj inovacij in napredka na vseh ravneh življenja.

 

Začnimo inovirat!  😊